Godziny otwarcia

Muzeum czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 8:30-15:30


Muzeum Politechniki Warszawskiej
ul. Nowowiejska 24
00 - 665 Warszawa

telefon: 022 234 74 93
e-mail: muzeumpw@meil.pw.edu.pl
biuro@muzeumpw.com.pl
mpw@muzeumpw.com.pl

Aktualności

 

"Zawsze takie Rzeczypospolite będą, jakie ich młodzieży chowanie" - Jan Zamoyski

 

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do obejrzenia wystawy stałej ilustrującej dzieje Politechniki Warszawskiej w szerszym kontekście historycznym. Ekspozycja obejmuje pamiątki po Szkole Przygotowawczej do Instytutu Politechnicznego, m.in. Akt powołania Kajetana Garbińskiego na członka Towarzystwa Królewskiego Warszawskiego Przyjaciół Nauk z 1824 r., opatrzony podpisem Stanisława Staszica, portret i popiersie Stanisława Staszica. Można zobaczyć również eksponaty z okresu działalności Instytutu Politechnicznego im. Cara Mikołaja II - dokumenty, fotografie, replikę munduru studenta. Wśród pamiątek z otwarcia polskojęzycznej Politechniki w 1915 r. znajdują się listy gratulacyjne, Statut Tymczasowy Politechniki Warszawskiej, medal upamiętniający otwarcie uczelni. Jedna z sal poświęcona jest kolekcji suwaków logarytmicznych.

 

W sposób szczególny zapraszamy  do zwiedzania   stałej  ekspozycji

"JAN CZOCHRALSKI - DZIAŁALNOŚĆ NA NIWIE NAUKI"

pod patronatem Przewodniczącego Komitetu Honorowego Obchodów Roku Jana Czochralskiego – JM Rektora Politechniki Warszawskiej Prof. dr. hab. inż. Jana Szmidta oraz Krajowego Koordynatora Obchodów Roku Jana Czochralskiego Prof. dr. hab. inż. Mirosława Nadera

 

Po raz pierwszy, na podstawie wspomnień wnuczki Jana  Czochralskiego, został odtworzony gabinet Profesora  z domu rodzinnego w Kcyni. Na wystawie prezentowane są m.in. fotografie, listy, publikacje ze zbiorów rodzinnych oraz Muzeum PW. Ponadto zobaczyć można monokryształy wytworzone w Laboratorium im. Czochralskiego w ITME.

Chcąc uczcić postać wybitnego uczonego, metalurga, krystalografa i chemika,  Muzeum Politechniki Warszawskiej wydało również  publikację „Jan Czochralski  prekursor współczesnej elektroniki. Stulecie odkrycia metody krystalizacji” autorstwa Anny Pajączkowskiej, Ewy Talik i Mirosława Nadera.

 

Wystawa i publikacja o Prof. Janie Czochralskim zostały zrealizowane dzięki wsparciu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

 

Wernisaż wystawy odbył się 16 grudnia 2013 r. o godz. 12.

 

Więcej w zakładce Galeria „Wystawa stała w Muzeum Politechniki Warszawskiej”.


 

 

Wystawa STANISŁAW SKARŻYŃSKI. HISTORYCZNY LOT PRZEZ ATLANTYK 1933 - 2013

Muzeum Politechniki Warszawskiej, Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego i Towarzystwo Polsko-Brazylijskie zapraszają na uroczyste otwarcie wystawy "Stanisław Skarżyński. Historyczny lot przez Atlantyk 1933 - 2013" przygotowanej z okazji 80 rocznicy lotu. Celem wystawy jest przypomnienie jednej z najwybitniejszych postaci polskiego lotnictwa, patrioty, uczestnika wojny polsko-bolszewickiej i II wojny światowej. Stanisław Skarżyński (1899-1942) w 1918 r. wstąpił do Wojska Polskiego. Jego życie związane było z wojskiem, a w szczególności z lotnictwem.

Głównym tematem wystawy jest historyczny lot Stanisława Skarżyńskiego przez Atlantyk. Wystartował on na samolocie polskiej konstrukcji RWD-5 bis z St. Louis w Senegalu w dniu 7 maja 1933 r. i wylądował w Maceió w Brazylii 8 maja. Lot trwał 20 godzin i 30 min. Stanisław Skarżyński pokonał 3582 km ustanawiając międzynarodowy rekord odległości lotu i czasu przelotu samolotem o wadze do 450 kg.

Płk pil. Stanisław Skarżyński został odznaczony wieloma wysokimi odznaczeniami: Orderem Wojennym Virtuti Militari V klasy (1920), Orderem Polonia Restituta (1933) oraz medalem im. Louisa Blériota przez Międzynarodową Federację Lotniczą (1936).

Przelot nad Atlantykiem był sukcesem nie tylko Stanisława Skarżyńskiego, ale także polskich konstruktorów lotniczych: Stanisława Rogalskiego, Stanisława Wigury i Jerzego Drzewieckiego. Celem lotu Stanisława Skarżyńskiego była również popularyzacja samolotów polskiej konstrukcji w świecie i wśród licznych społeczności polonijnych w Brazylii i Argentynie.

Na wystawie wykorzystano cenne fotografie i reprodukcje dokumentów udostępnione przez Pana Macieja Skarżyńskiego, syna bohatera lotu przez Atlantyk.

Prezentowane są materiały ze zbiorów Narodowego Archiwum Cyfrowego, Archiwum Akt  Nowych, Archiwum 8. Bazy Lotniczej im. Płk. pil. Stanisława Skarżyńskiego w Krakowie, Wydziału Prasowego Dowództwa Sił Powietrznych, Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie, Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie, Centralnego Archiwum Wojskowego, Muzeum Miasta i Rzeki Warty, Muzeum Okręgowego w Sieradzu, Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego, Biblioteki Narodowej w Warszawie, Szkoły Podstawowej im. Płk. pil. Stanisława Skarżyńskiego w Olkuszu i Skarżynie, Ambasady Brazylii w Warszawie, Konsulatu Generalnego RP w Kurytybie, Ambasady RP w Meksyku i Związku Polaków w Argentynie. Ponadto wykorzystano materiały dr. inż.  Andrzeja Glassa, Roberta Gretzyngiera i Mateusza Żelechowskiego.

Na wystawie można zobaczyć książki związane z w/w tematyką, m.in. Stanisława Skarżyńskiego  "Na RWD 5 przez Atlantyk" z 1934 r., jak również plakaty z Brazylii przedstawiające miejsca związane ze Skarżyńskim.

 

Autor wystawy: Stanisław Pawliszewski, Prezes Towarzystwa Polsko-Brazylijskiego
Kurator wystawy: dr Jerzy Mazurek, Wicedyrektor Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego w Warszawie.

 

Wernisaż wystawy odbył się 24 lutego 2014 r. o godz. 12 w gmachu Muzeum Politechniki Warszawskiej.

 

Podczas wernisażu odczytana została depesza od Pana Macieja Skarżyńskiego,  w której wyraził  swoje zadowolenie, że wystawa poświęcona Stanisławowi Skarżyńskiemu prezentowana jest właśnie w Politechnice Warszawskiej, skąd wywodzą się  polscy konstruktorzy  lotniczy.

 

Fotorelcja:  www.biuletyn.pw.edu.pl

więcej..

Wystawa JESTEŚMY!

Muzeum Politechniki Warszawskiej zaprasza na uroczyste otwarcie pierwszej wystawy muzeów uczelnianych pt."JESTEŚMY!". Projekt "Muzea Uczelniane" powstał w 2012 r. Pierwsze spotkanie przedstawicieli muzeów odbyło się 5 czerwca 2012 r. na Politechnice Warszawskiej. Dyskutowano wówczas na temat wspólnych planów na przyszłość, wystaw, konferencji, programów edukacyjnych. Wkrótce powstała strona internetowa www.muzeauczelniane.pl, na której można znaleźć informacje dotyczące ich działalności. Muzea Uczelniane upowszechniają wiedzę na temat historii nauki, gromadzą dobra kultury i materiały dokumentacyjne. Organizują ekspozycje stałe i czasowe, prowadzą działalność oświatową, udostępniają swoje zbiory dla celów edukacyjnych i naukowych, współpracują z innymi muzeami i instytucjami.

Głównym celem wspólnego przedsięwzięcia, jakim jest wystawa pt. "JESTEŚMY" jest rozpropagowanie idei Muzeów Uczelnianych w środowisku akademickim oraz zwrócenie uwagi społeczeństwa na istnienie ciekawych, wartych odwiedzenia akademickich placówek muzealnych.

 

Ekspozycja planszowa była prezentowana na ogrodzeniu kampusu przy gmachu Muzeum Politechniki Warszawskiej od strony ul. Nowowiejskiej 24 w dniach od 18 listopada do 19 grudnia 2013 r.

 

 

 

więcej..

Wystawa INŻ. JULIAN ADAM MAJEWSKI. HISTORIA PIERWSZYCH STAŁYCH MOSTÓW WARSZAWY

Ekspozycja została przygotowana z okazji Święta Politechniki Warszawskiej. Tematem wystawy są zagadnienia związane z historią mostownictwa i infrastruktury technicznej Warszawy. Przypomniana zostanie postać inż. Juliana Adama Majewskiego (1826-1920), który nadzorował budowę Mostu Kierbedzia i był projektantem mostu pomocniczego służącego do jego montażu. Inż. Majewski był osobą bardzo zasłużoną dla rozwoju infrastruktury technicznej stolicy.

Zostanie również przedstawiona historia pierwszych trwałych przepraw przez Wisłę w Warszawie - Mostu Kierbedzia, mostów kolejowych pod Cytadelą i Mostu Poniatowskiego. Na wystawie będą pokazane dotychczas niepublikowane zdjęcia, dokumenty i eksponaty, między innymi ze zbiorów Archiwum Polskiej Akademii Nauk, Instytutu Badawczego Dróg i Mostów, Muzeum Techniki NOT, Zarządu Dróg Miejskich w Warszawie, Wydziału Inżynierii Lądowej PW, Biblioteki na Koszykowej, Biblioteki Głównej PW i Muzeum PW.

Dzięki uprzejmości Muzeum Narodowego w Warszawie po raz pierwszy zaprezentowane zostaną reprodukcje zdjęć z budowy Mostu Poniatowskiego, których autorem był inż. Józef Bogumił Ćwikiel. Przedstawione zostaną reprodukcje rysunków z albumu budowy pierwszego mostu kolejowego pod Cytadelą z 1877 roku ze zbiorów Muzeum Politechniki Warszawskiej. Oprócz archiwalnej dokumentacji i materiałów ikonograficznych będzie można zobaczyć przybory kreślarskie inż. Stanisława Kierbedzia, historyczne urządzenia do wiercenia otworów i nitowania oraz wydobyte z Wisły fragmenty Mostu Poniatowskiego wysadzonego w 1944 r.

 

Komisarz wystawy: dr Zbigniew Tucholski, Anna Mistewicz

Konsultacja: prof. dr hab. inż. Bolesław Orłowski

Współorganizatorzy: dr Andrzej Klubiński - Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych, Archiwum Polskiej Akademii Nauk w Warszawie, Instytut Badawczy Dróg i Mostów w Warszawie, Instytut Historii PAN, Wydział Inżynierii Lądowej PW.

 

Wystawa była prezentowana od 15 listopada 2013 r. do 31 stycznia 2014 r.

 

więcej..

Copyright © 2007 - Muzeum Politechniki Warszawskiej