Godziny otwarcia

Muzeum czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 8:30-15:30


Muzeum Politechniki Warszawskiej
ul. Nowowiejska 24
00 - 665 Warszawa

telefon: 022 234 74 93
e-mail: muzeumpw@meil.pw.edu.pl
biuro@muzeumpw.com.pl
mpw@muzeumpw.com.pl

Aktualności

 

"Zawsze takie Rzeczypospolite będą, jakie ich młodzieży chowanie" - Jan Zamoyski

 

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do obejrzenia wystawy stałej ilustrującej dzieje Politechniki Warszawskiej w szerszym kontekście historycznym. Ekspozycja obejmuje pamiątki po Szkole Przygotowawczej do Instytutu Politechnicznego, m.in. Akt powołania Kajetana Garbińskiego na członka Towarzystwa Królewskiego Warszawskiego Przyjaciół Nauk z 1824 r., opatrzony podpisem Stanisława Staszica, portret i popiersie Stanisława Staszica. Można zobaczyć również eksponaty z okresu działalności Instytutu Politechnicznego im. Cara Mikołaja II - dokumenty, fotografie, replikę munduru studenta. Wśród pamiątek z otwarcia polskojęzycznej Politechniki w 1915 r. znajdują się listy gratulacyjne, Statut Tymczasowy Politechniki Warszawskiej, medal upamiętniający otwarcie uczelni. Jedna z sal stałej ekspozycji poświęcona jest kolekcji suwaków logarytmicznych.

http://www.biuletyn.pw.edu.pl/Studenci-Doktoranci-Absolwenci/Suwaki-logarytmiczne-w-kolekcji-inz.-Wojciecha-Sawickiego-absolwenta-PW

 

W sposób szczególny zapraszamy  również do zwiedzania   stałej  ekspozycji

"JAN CZOCHRALSKI - DZIAŁALNOŚĆ NA NIWIE NAUKI"

pod patronatem Przewodniczącego Komitetu Honorowego Obchodów Roku Jana Czochralskiego – JM Rektora Politechniki Warszawskiej Prof. dr. hab. inż. Jana Szmidta oraz Krajowego Koordynatora Obchodów Roku Jana Czochralskiego Prof. dr. hab. inż. Mirosława Nadera

 

Po raz pierwszy, na podstawie wspomnień wnuczki Jana  Czochralskiego, został odtworzony gabinet Profesora  z domu rodzinnego w Kcyni. Na wystawie prezentowane są m.in. fotografie, listy, publikacje ze zbiorów rodzinnych oraz Muzeum PW. Ponadto zobaczyć można monokryształy wytworzone w Laboratorium im. Czochralskiego w ITME.

Chcąc uczcić postać wybitnego uczonego, metalurga, krystalografa i chemika,  Muzeum Politechniki Warszawskiej wydało również  publikację „Jan Czochralski  prekursor współczesnej elektroniki. Stulecie odkrycia metody krystalizacji” autorstwa Anny Pajączkowskiej, Ewy Talik i Mirosława Nadera.


Wystawa i publikacja o Prof. Janie Czochralskim zostały zrealizowane dzięki wsparciu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

 

Wernisaż wystawy odbył się 16 grudnia 2013 r. o godz. 12.

 

Więcej w zakładce Galeria „Wystawa stała w Muzeum Politechniki Warszawskiej”.


Fotorelacja:  www.biuletyn.pw.edu.pl

 

Wystawa TRZY SPOJRZENIA

Z okazji Święta Politechniki Warszawskiej zapraszamy na wystawę malarstwa i fotografii "Trzy spojrzenia". Zawód architekta jaki posiadają autorki zaprezentowanych prac zawsze charakteryzował się zdolnością widzenia i odczuwania form, wyobraźnią przestrzenną, poczuciem kompozycji i wrażliwością kolorystyczną. Obecnie, gdy komputer tak łatwo zastępuje rękę, potrzeba malowania i rysowania staje się coraz bardziej zrozumiała: przedstawione malarstwo i fotografie są tego najlepszym przykładem.

 

EWA WASIUTYŃSKA dyplom mgr. inż. architekta otrzymała w 1965 r. na Politechnice Warszawskiej, gdzie pracowała przez 3 lata jako asystent na Wydziale Architektury. W 1968 r. rozpoczęła pracę architekta w firmach budowlanych i pracowniach architektonicznych w Belgii, projektując ośrodki administracyjne, mieszkaniowe, kulturalne, handlowe i sportowe w Belgii, Nigerii, Iraku i Arabii Saudyjskiej. Od 1982 r. pracuje jako architekt, szef ekipy w Biurze  Architektury E.Verhaegen w  Brukseli, gdzie projektuje biura, domy opieki, szkoły i szpitale. Autorka wystawia serie akwarel, które w sposób subtelny i pełen poezji oddają atmosferę każdego tematu. Wyczuwamy w jej pracach troskę o detal, harmonię kolorów, wydobycie światła. Niebo jest osnową prezentowanych obrazów, dominuje w serii dachów panoramy brukselskiej i nadaje specyficzny charakter pejzażom polskim.

 

ANNA LECHEVALIER dyplom mgr. inż. architekta uzyskała w 1962 r. na Politechnice Warszawskiej. Przez kilka lat pracowała jako asystent w Katedrze Architektury i Planowania Wsi. W 1971 r. wyjechała do Francji, gdzie pracowała w pracowniach urbanistycznych w Hawrze i Angers. W 1982 r. podjęła studia „Prawo w urbanistyce”  na Uniwersytecie w Rouen i rozpoczęła pracę architekta miejskiego w Mont-Saint-Aignan. Na swoim koncie ma liczne projekty zagospodarowania dzielnic miasta i obszarów peryferyjnych aglomeracji Rouen. Malarstwo Anny Lechevalier znajduje się między obrazowym przedstawieniem form i abstrakcją. Pozorny brak podmiotu, ekspresji zastępuje organizacja kształtów i zestaw kolorów. Wyobraźnia autorki łączy odległe wspomnienia szczególnego miejsca z natychmiastowym odczuciem jego plastycznych wartości, następuje synteza kształtów, barw i stanów emocjonalnych.

 

WANDA LECHEVALIER dyplom architekta DPLG otrzymała w 1998 r. w École Nationale Supérieure d′Architecture w Rouen. Doświadczenie zawodowe zdobywała w pracowniach architektonicznych w Rouen, Poitiers i Lionie. W 2003 r. nadzorowała realizację centrum handlowego „Manufaktura” w Łodzi. Od 8 lat pracuje w Warszawie w międzynarodowych firmach architektonicznych. Od lat uprawia fotografię i interesuje się grafiką. Obraz fotograficzny Wandy Lechevalier wyrażony jest w sposób wyrafinowany i rygorystyczny. W każdej kompozycji daje się odczuć emocje autorki kontemplującej światło i formy. Fotografie zawierają ciszę, bezruch kamieni i piachu, spokój zieleni, prostotę architektury.

 

Wernisaż wystawy odbył się 14 listopada 2014 r. o godz. 10:00 w Gmachu Muzeum Politechniki Warszawskiej.

Wystawa będzie czynna od 14 listopada 2014 r. do 27 lutego 2015 r.

Fotorelacja:  www.biuletyn.pw.edu.pl

więcej..

Wystawa METRO WARSZAWSKIE W HISTORII I AKWARELACH

Prof. Jan Podoski

Inż. Sergiusz Grudkowski

 

Na przełomie XIX i XX w. wielkim unowocześnieniem w dziedzinie techniki kolejowej była budowa metra. Pierwszą na  świecie linię metra  uruchomiono 10 stycznia  1863 r. w Londynie. Początek XX w. to okres burzliwego rozwoju kolei podziemnych nie tylko w Europie ale i w Stanach Zjednoczonych. W Warszawie decyzje o opracowaniu projektu kolei podziemnej zostały podjęte przez władze miasta w 1925 r.  Szkicowy plan tras metra został zatwierdzony przez Komisję do Budowy Kolei Podziemnych w 1927 r. W latach 30-tych kryzys gospodarczy zahamował prace,  dalsze studia nadal prowadzone były w Politechnice Warszawskiej, w Katedrze Komunikacji Miejskiej. Wybuch II wojny światowej uniemożliwił realizację planów. Do prac nad metrem przystąpiono zaraz po zakończeniu wojny.

Wielkim orędownikiem i inicjatorem budowy metra w Warszawie był Jan Podoski – Profesor i Doktor Honoris Causa Politechniki Warszawskiej. Profesor Podoski przez całe swoje życie uparcie dążył do budowy metra w stolicy. W latach 1947 – 1949 Jan Podoski został doradcą Związku Przedsiębiorstw Komunikacyjnych w Polsce. W ówczesnym Biurze Projektów Szybkiej Kolei Miejskiej, będąc inicjatorem i współtwórcą projektu metra płytkiego, objął kierownictwo zespołu projektującego pierwszą linię metra w Warszawie. Od czerwca 1983 r. Prof. Jan Podoski przewodniczył Radzie Naukowo-Konsultacyjnej przy Generalnej Dyrekcji Metra w Warszawie. W 1992 r. był współorganizatorem, a później wiceprzewodniczącym Społecznego Komitetu Budowy Metra w Warszawie.

Na stacji metra Politechnika umieszczona jest tablica pamiątkowa poświęcona Prof. Janowi Podoskiemu. Tablica z  popiersiem Profesora zawiera cytat z jego wypowiedzi: „…BUDOWA METRA PRZYWRÓCI WARSZAWIE ROLĘ WIELKIEJ EUROPEJSKIEJ METROPOLII, KTÓRA SIĘ NAM, POLSCE, NALEŻY…”.

Na wystawie przedstawione są także osiągnięcia Zakładu Sterowania Ruchem Wydziału Transportu Politechniki Warszawskiej w zakresie budowy i wdrożenia na I linii metra Systemu Zdalnego Sterowania i Kontroli Dyspozytorskiej. Systemy te  pracują obecnie na całej linii metra w Warszawie.

Metro było na tyle dużą innowacją techniczną, że inspirowało także artystów. W Warszawie budowa kolei podziemnej zainspirowała znanego malarza, akwarelistę inż. Sergiusza Grudkowskiego. Jego   impresje z budowy poszczególnych stacji metra prezentowane są na obecnej ekspozycji. 

Na wystawie można zobaczyć m.in. dokumenty, legitymacje , odznaczenia, medale pamiątkowe, dyplomy, fotografie dotyczące Prof. Jana Podoskiego. Ponadto prezentowane są fotografie urządzeń wdrożonych i zainstalowanych w metrze z udziałem Wydziału Transportu PW oraz świadectwa dopuszczenia do eksploatacji tych urządzeń.

Na ekspozycji prezentowane są materiały ze zbiorów Muzeum PW, Prof. nzw. dr. hab. inż. Mirosława Nadera oraz ze zbiorów Zakładu Sterowania Ruchem Wydziału Transportu PW.

Akwarele na wystawę zostały użyczone przez Pana Czesława Huntera.

 

Wernisaż wystawy odbył się 9 maja 2014 r. o godz.12 w gmachu Muzeum PW przy ul. Nowowiejskiej 24.

Wystawa była prezentowana od 09.05.2014 do 30.09.2014 w godz. 8:30-15:30.

Fotorelacja:  www.biuletyn.pw.edu.pl

więcej..

Wystawa STANISŁAW SKARŻYŃSKI. HISTORYCZNY LOT PRZEZ ATLANTYK 1933 - 2013

Muzeum Politechniki Warszawskiej, Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego i Towarzystwo Polsko-Brazylijskie zapraszają na uroczyste otwarcie wystawy "Stanisław Skarżyński. Historyczny lot przez Atlantyk 1933 - 2013" przygotowanej z okazji 80 rocznicy lotu. Celem wystawy jest przypomnienie jednej z najwybitniejszych postaci polskiego lotnictwa, patrioty, uczestnika wojny polsko-bolszewickiej i II wojny światowej. Stanisław Skarżyński (1899-1942) w 1918 r. wstąpił do Wojska Polskiego. Jego życie związane było z wojskiem, a w szczególności z lotnictwem.

Głównym tematem wystawy jest historyczny lot Stanisława Skarżyńskiego przez Atlantyk. Wystartował on na samolocie polskiej konstrukcji RWD-5 bis z St. Louis w Senegalu w dniu 7 maja 1933 r. i wylądował w Maceió w Brazylii 8 maja. Lot trwał 20 godzin i 30 min. Stanisław Skarżyński pokonał 3582 km ustanawiając międzynarodowy rekord odległości lotu i czasu przelotu samolotem o wadze do 450 kg.

Płk pil. Stanisław Skarżyński został odznaczony wieloma wysokimi odznaczeniami: Orderem Wojennym Virtuti Militari V klasy (1920), Orderem Polonia Restituta (1933) oraz medalem im. Louisa Blériota przez Międzynarodową Federację Lotniczą (1936).

Przelot nad Atlantykiem był sukcesem nie tylko Stanisława Skarżyńskiego, ale także polskich konstruktorów lotniczych: Stanisława Rogalskiego, Stanisława Wigury i Jerzego Drzewieckiego. Celem lotu Stanisława Skarżyńskiego była również popularyzacja samolotów polskiej konstrukcji w świecie i wśród licznych społeczności polonijnych w Brazylii i Argentynie.

Na wystawie wykorzystano cenne fotografie i reprodukcje dokumentów udostępnione przez Pana Macieja Skarżyńskiego, syna bohatera lotu przez Atlantyk.

Prezentowane są materiały ze zbiorów Narodowego Archiwum Cyfrowego, Archiwum Akt  Nowych, Archiwum 8. Bazy Lotniczej im. Płk. pil. Stanisława Skarżyńskiego w Krakowie, Wydziału Prasowego Dowództwa Sił Powietrznych, Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie, Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie, Centralnego Archiwum Wojskowego, Muzeum Miasta i Rzeki Warty, Muzeum Okręgowego w Sieradzu, Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego, Biblioteki Narodowej w Warszawie, Szkoły Podstawowej im. Płk. pil. Stanisława Skarżyńskiego w Olkuszu i Skarżynie, Ambasady Brazylii w Warszawie, Konsulatu Generalnego RP w Kurytybie, Ambasady RP w Meksyku i Związku Polaków w Argentynie. Ponadto wykorzystano materiały dr. inż.  Andrzeja Glassa, Roberta Gretzyngiera i Mateusza Żelechowskiego.

Na wystawie można zobaczyć książki związane z w/w tematyką, m.in. Stanisława Skarżyńskiego  "Na RWD 5 przez Atlantyk" z 1934 r., jak również plakaty z Brazylii przedstawiające miejsca związane ze Skarżyńskim.

 

Autor wystawy: Stanisław Pawliszewski, Prezes Towarzystwa Polsko-Brazylijskiego
Kurator wystawy: dr Jerzy Mazurek, Wicedyrektor Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego w Warszawie.

 

Wernisaż wystawy odbył się 24 lutego 2014 r. o godz. 12 w gmachu Muzeum Politechniki Warszawskiej.

 

Podczas wernisażu odczytana została depesza od Pana Macieja Skarżyńskiego,  w której wyraził  swoje zadowolenie, że wystawa poświęcona Stanisławowi Skarżyńskiemu prezentowana jest właśnie w Politechnice Warszawskiej, skąd wywodzą się  polscy konstruktorzy  lotniczy.

 

Fotorelacja:  www.biuletyn.pw.edu.pl

więcej..

Copyright © 2007 - Muzeum Politechniki Warszawskiej