Aktualności

Wystawa ROK MIECZYSŁAWA WOLFKEGO 2022

W 75. rocznicę śmierci wybitnego polskiego fizyka Mieczysława Wolfkego oraz w setną rocznicę mianowania przez Józefa Piłsudskiego na stanowisko profesora fizyki na Politechnice Warszawskiej, Polskie Towarzystwo Fizyczne, Politechnika Warszawska, Polskie Stowarzyszenie Fotoniczne oraz Komitet Fizyki Polskiej Akademii Nauk ogłosiły rok 2022 Rokiem Mieczysława Wolfkego. 27 maja br. w Audytorium Fizyki Politechniki Warszawskiej odbędzie się "Sympozjum Roku Mieczysława Wolfkego", natomiast w dniach 28-29 maja będzie miał miejsce "Piknik Naukowy z Wolfkem". Wydarzeniem towarzyszącym obchodom jest wystawa historyczna poświęcona profesorowi Mieczysławowi Wolfkemu przygotowana przez Muzeum Politechniki Warszawskiej we współpracy z Wydziałem Fizyki PW. Na ekspozycji przedstawione są dokumenty, fotografie, prace naukowe, publikacje, oryginalny zeszyt z wycinkami prasowymi na temat Wolfkego i inne eksponaty.

 

Wystawa będzie prezentowana 27 maja w Gmachu Fizyki w dniu Sympozjum, a następnie będzie dostępna dla wszystkich zwiedzających od 28 maja do 3 czerwca br. w godz. 9 - 17.

 

Więcej informacji:  wolfke.fizyka.pw.edu.pl

  

Galeria   

2022-05-22 | więcej..

Wystawa MAPA - WCZORAJ, DZIŚ I JUTRO

NOC MUZEÓW 2022

 

Muzeum Politechniki Warszawskiej w ramach Nocy Muzeów 14 maja 2022 zaprasza na wystawę Wydziału Geodezji i Kartografii PW. Wystawa map i atlasów ilustruje rozwój geodezji i kartografii w ostatnich 200 latach. Ekspozycja obejmuje mapy dawne, również z grupy map topograficznych Wojskowego Instytutu Geograficznego, mapy tematyczne, w tym katastralne, glebowe, geologiczne i inne, a także współczesne opracowania kartograficzne z tych zakresów, szczególnie autorstwa pracowników Wydziału.

Na wystawie zaprezentowane zostaną współczesne kartograficzne serwisy urzędowe, w tym krajowy punkt dostępowy do danych i usług geoprzestrzennych - geoportal.gov.pl, a także nowoczesne opracowania z zakresu wizualizacji kartograficznej oraz rzeczywistości wirtualnej (VR), w tym prace dyplomowe studentów kierunku Geodezja i Kartografia. Planowane są stoiska multimedialne oraz aktywne pokazy z zakresu VR. Wystawa historyczna prezentowana jest w sali ekspozycyjnej Muzeum Politechniki Warszawskiej w Gmachu Głównym, a prezentacje nowych rozwiązań kartograficznych w krużgankach Auli Głównej. Przewodnikami po obu częściach będą pracownicy Muzeum oraz geodeci i kartografowie z Wydziału GiK PW.

 

Zapraszamy do Gmachu Głównego PW, Plac Politechniki 1, 14 maja w godz. 18.00-22.00 

 

Galeria   

2022-05-11 | więcej..

Wystawa KORPORACJE AKADEMICKIE

 SPOTKANIE Z ALEKSANDREM ROSTOCKIM 

 

Pod koniec marca br. w Muzeum Politechniki Warszawskiej odbyło się spotkanie z Panem Aleksandrem Rostockim - Prezesem Stowarzyszenia Filistrów Polskich Korporacji Akademickich. Na wystawie towarzyszącej spotkaniu zaprezentowano fotografie, dokumenty, dekle (nakrycia głowy), bandy, publikacje itp. 

 

Historia zrzeszeń studenckich sięga XII w. Pierwowzorem korporacji akademickich były tzw. nacje, czyli stowarzyszenia zrzeszające studentów z danego rejonu geograficznego. Funkcjonowały one przez kilkaset lat i stworzyły podwaliny życia studenckiego z jego bogatymi zwyczajami, m.in. na uniwersytecie w Bolonii i w Paryżu. Pierwsze polskie korporacje akademickie powstały w XIX w. na niemieckojęzycznych uniwersytetach i w szkołach wyższych w państwach zaborczych na terenie Prus, Rosji, później Austrii. Na polskich uczelniach korporacje pojawiły się po I Wojnie Światowej. W latach 1939-1989 działalność korporacji w Polsce była zabroniona. Po 1989 r. niektóre przedwojenne korporacje reaktywowały swoją działalność. Większość korporacji odwołuje się do takich wartości jak: patriotyzm, honor, przyjaźń, etyka chrześcijańska. Koporacje akademickie wychowały liczne grono pracowników naukowych i kadr dydaktycznych. Na Politechnice Warszawskiej trzech wychowanków polskich korporacji akademickich piastowało stanowiska rektorskie: Czesław Skotnicki (Arkonia), Józef Zawadzki (ZAG Wisła), Jan Zawidzki (Arkonia). Wśród profesorów i absolwentów wymienić należy m.in.: Henryka Czopowskiego (Welecja), Karola Jankowskiego (Arkonia), Bohdana Pniewskiego (Welecja), Jana Podoskiego (Arkonia), Włodzimierza Zycha (Sarmatia), Mieczysława Bekkera (Maritimia) i wielu innych. 

Eksponaty prezentowane na wystawie pochodzą ze zbiorów Stowarzyszenia Filistrów Polskich Korporacji Akademickich. 

 

Zapraszamy do obejrzenia relacji filmowej ze spotkania z p. Aleksandrem Rostockim - Prezesem Stowarzyszenia Polskich Korporacji Akademickich. Rozmowę prowadzi Dyrektor Muzeum PW dr Andrzej Ulmer. 

Film  

 

Wystawa prezentowana w sali ekspozycyjnej Muzeum PW  przy ul. Nowowiejskiej 22, była dostępna do 25 kwietnia 2022 r.

 

Galeria   

2022-04-05 | więcej..

Wystawa MARZEC 1968

Społeczność akademicka Politechniki Warszawskiej odegrała znaczącą rolę w wydarzeniach Marca 1968. W dniu 9 marca 1968 roku na Politechnice Warszawskiej odbył się pierwszy wiec popierający studentów Uniwersytetu Warszawskiego i potępiający brutalne działania milicji. Studenci domagali się, aby władze uczelni i Senat zajęły oficjalne stanowisko odnośnie wydarzeń na Uniwersytecie. Wydarzenia miały charakter spontaniczny, były autentycznym zrywem wolnościowym młodzieży akademickiej, protestem przeciwko postępującym ograniczeniom wolności obywatelskich. Po latach prof. Jerzy Woźnicki powiedział: "...Studenci Politechniki Warszawskiej okazali szczególną wrażliwość na patologie życia politycznego i publicznego w Polsce. Studenci Politechniki Warszawskiej przez swoją liczbę, przez liczbę manifestacji, przez strajk, przez ogromny wiec, ogromną manifestację na ulicach Warszawy spowodowali, że wydarzenia marcowe stały się wielką, znaną publiczną manifestacją całego środowiska studenckiego..." (cyt. za: Miesięcznik PW, luty 1998). 

W 54. rocznicę wydarzeń marcowych przedstawiamy Państwu wystawę online, prezentującą zachowane w Muzeum PW dokumenty, ulotki, karteczki z pytaniami zadawanymi przez studentów podczas strajku oraz fotografie z tego okresu. Szczególnie zapraszamy do sali ekspozycyjnej Muzeum PW w Gmachu Głównym do obejrzenia plakatów i fragmentów czasopism z marca 1968 roku. Odnaleziono je w czerwcu 2021 roku w sali 213 w Gmachu Głównym podczas prac remontowych, przy tablicy pod podestem dla wykładowcy. Materiały zostały zabezpieczone przez Dział Administracyjno-Gospodarczy PW oraz Biuro Komunikacji i Promocji PW.


Plakaty prezentowane są w sali ekspozycyjnej Muzeum PW w Gmachu Głównym PW, Plac Politechniki 1, od 9 marca 2022 r. 

 

Galeria  

 

2022-03-07 | więcej..

Wystawa NAUKOWY TESTAMENT

Tytuł wystawy nawiązuje do zawartości pakunku przygotowanego przed śmiercią przez Prof. Stefana Hausbrandta dla swojego podopiecznego doc. Aleksandra Skórczyńskiego, późniejszego profesora, któremu powierzył zadanie kontynuowania swoich naukowych dokonań. Nie ma stosowniejszego czasu jak rok 2021, by zaprezentować ten cenny zbiór dokumentów. W tym roku bowiem Wydział Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej obchodzi Jubileusz 100-lecia. Zbiega się on ze 125. rocznicą  urodzin Profesora Hausbrandta i 50. rocznicą jego śmierci. Wystawa jest wyrazem hołdu dla Profesora, złożonym przez Wydział GiK.

Na ekspozycji zaprezentowano m.in. rękopisy prac naukowych Profesora, osobiste dokumenty, fotografie, notatki, dyplom, korespondencję, reprinty jego prac geodezyjnych. Zgromadzonym zbiorom towarzyszą eksponaty w postaci sprzętu geodezyjnego i rachunkowego z okresu działalności Profesora, a wszystko okraszono humorystycznym rysunkiem i anegdotami z nim związanymi.

Eksponaty pochodzą ze zbiorów Wydziału Geodezji i Kartografii PW oraz Muzeum PW.


Wystawa prezentowana była w sali ekspozycyjnej Muzeum PW  przy ul. Nowowiejskiej 22 w dniach od 7 grudnia 2021 do 10 marca 2022 r. 

 

Galeria  

 

Film "Naukowy testament"

 

2021-12-05 | więcej..

Święto Politechniki Warszawskiej 2021

15 listopada 1915 r. nasza Uczelnia podjęła działalność jako Politechnika Warszawska z polskim językiem wykładowym. Z okazji otwarcia Politechniki Warszawskiej i Uniwersytetu Warszawskiego, podczas  nabożeństwa w Katedrze Św. Jana w Warszawie, ks. dr Antoni Szlagowski powiedział:

"(...) Dziś w salach, gdzie mowa polska milczała, myśl polska odezwie się po raz pierwszy po latach wielu melodyą polskiego słowa (...)".

 

W 2005 r. Senat Politechniki Warszawskiej, w 90. rocznicę otwarcia PW z polskim językiem wykładowym, ustanowił 15 listopada Dniem Politechniki Warszawskiej.

 

Z okazji Święta PW, prezentujemy kilkanaście pamiątek i dokumentów z 1915 r. ze zbiorów prof. Mirosława Nadera i Muzeum Politechniki Warszawskiej.

Galeria 

 

Ze względu na ograniczenia związane z COVID-19, prezentacja dostępna jest wyłącznie on-line. 

 

2021-11-13 | więcej..

Wystawa ELECTRICITAS OMNI TEMPORE

Jubileusz 100-lecia Wydziału Elektrycznego Politechniki Warszawskiej

Wydział Elektryczny jest jednym z najstarszych i największych wydziałów Politechniki Warszawskiej. Elektrotechnika jako dyscyplina wiedzy istnieje na PW od 1915 r. W spisie wykładów na rok 1915/1916 dwa Wydziały, Budowy Maszyn oraz Elektrotechniki, były połączone ze względu na wspólny program przewidziany dla I roku studiów. Dzięki staraniom tak znakomitych naukowców jak Mieczysław Pożaryski, Leon Staniewicz, Kazimierz Drewnowski, Konstanty Żórawski, Stanisław Odrowąż-Wysocki, Janusz Groszkowski, na wiosnę 1921 r. Wydział Elektrotechniczny ukonstytuował się samodzielnie. W 1924 r. zmieniono nazwę Wydziału na Elektryczny i pod tą nazwą funkcjonuje do dziś.

Wydział Elektryczny szczyci się 100-letnią tradycją kształcenia, prowadzenia badań naukowych i wdrażania innowcji w gospodarce.  Dziś jest jednym z największych wydziałów Politechniki Warszawskiej. Zatrudnia ponad 160 naukowców i dydaktyków, a w jego murach studiuje ponad 3000 studentów. W okresie 100-letniej działalności Wydział Elektryczny ukończyło ponad 20 000 studentów, wypromowano ponad 700 doktorów i ponad 150 doktorów habilitowanych, kilkudziesięciu pracowników uzyskało tytuł profesora. W chwili obecnej Wydział kształci na kierunkach: elektrotechnika, automatyka i robotyka stosowana, informatyka stosowana oraz elektromobilność.

Wydział Elektryczny we współpracy z Muzeum Politechniki Warszawskiej zaprasza na wystawę jubileuszową. W sali wystawowej Muzeum PW w Gmachu Głównym zaprezentowano interesujące obiekty, które przedstawiają historię elektryczności w Politechnice Warszawskiej, m.in.: radiostacja z 1927 r., stare maszyny elektryczne prądu stałego, silniki z dawnego Zakładu Maszyn Elektrycznych, szafa sterownicza z Zakładu Napędu Elektrycznego, szafy do modelowania sieci wysokiego napięcia. Największe eksponaty - generatory najwyższych napięć, dawne maszyny elektryczne, energetyczne stanowiska pomiarowe - będzie można zobaczyć w miejscu ich dawnej ekspoatacji, w pracowniach, które z okazji Święta Wydziału będą otwarte.

Ekspozycji towarzyszy katalog "ELECTRICITAS OMNI TEMPORE. Wystawa historyczna Wydziału Elektrycznego Politechniki Warszawskiej w święto Jubileuszu 100-lecia powstania".

 

Wystawa prezentowana jest w sali ekspozycyjnej Muzeum PW w Gmachu Głównym PW, Plac Politechniki 1 w dniach od 2 października 2021 do 28 lutego 2022 r.

 

Galeria 

 

2021-09-29 | więcej..

Wystawa JUBILEUSZ 100-LECIA WYDZIAŁU GEODEZJI i KARTOGRAFII PW

100-lecie istnienia Wydziału Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej jest znakomitą okazją do przedstawienia wystawy prezentującej wybór pamiątek z okresu jego działalności. W sali ekspozycyjnej Muzeum PW w Gmachu Głównym zgromadzono liczne pamiątki w postaci dokumentów, opracowań kartograficznych, akcesoriów oraz instrumentów geodezyjnych. Na szczególną uwagę zasługują osobiste pamiątki po Profesorach Wydziału, często są to własnoręczne skrypty, listy ocen lub korespondencja. Interesująco prezentuje się zbiór prac dyplomowych i opracowań z okresu sprzed II Wojny Światowej. Dydaktyczna działalność Wydziału jest również obecna w nowszych materiałach. Są to prace dyplomowe, skrypty i podręczniki sygnowane nazwiskami autorów z grona kadry naukowej Wydziału, często będących fundamentem wiedzy dla kilku pokoleń geodetów. Osiągnięcia i ofertę naukową przedstawiają przykładowe prace naukowe i rozwojowe sięgające współczesnych rozpraw habilitacyjnych i prac wdrożeniowych.

Wystawę uzupełnia ekspozycja wybranych akcesoriów i instrumentów geodezyjnych, z których najciekawiej prezentują się przyrządy obliczeniowe, pierwsze odbiorniki GPS i klasyczne noniuszowe teodolity. 

Znacząca kolekcja instrumentów geodezyjnych zgromadzona przez Wydział Geodezji i Kartografii znajduje się w Muzeum Geodezyjnym działającym w siedzibie Warszawskiego Przedsiębiorstwa Geodezyjnego.

Na wystawie przygotowanej przez Wydział Geodezji i Kartografii we współpracy z Muzeum PW zaprezentowano eksponaty ze zbiorów Wydziału, Muzeum PW oraz Muzeum Warszawskiego Przedsiębiorstwa Geodezyjnego.

Ekspozycja czasowa będzie częścią cyklu seminariów dla studentów Wydziału GiK poświęconych rozwojowi technologii i opracowań pomiarów geodezyjnych odbywających się w październiku br.  

 

Wystawa prezentowana jest w sali ekspozycyjnej Muzeum PW w Gmachu Głównym PW, Plac Politechniki 1 w dniach od 30 września 2021 do 30 kwietnia 2022 r.

 

Galeria

2021-09-26 | więcej..

Filmy zrealizowane przez Muzeum PW

Zapraszamy do obejrzenia filmu "Naukowy testament" - o wystawie poświęconej pamięci prof. Stefana Hausbrandta. O wystawie opowiaa mgr inż. Mariusz Pasik z Wydziału Geodezji i Kartografii PW.

 

Film "Naukowy testament"

 


 

Zapraszamy do obejrzenia filmu ze spotkania "Technika i sztuka". Rozmowę z inż. arch. Ewą Anną Wasiutyńską prowadzi Dyrektor Muzeum PW dr Andrzej Ulmer.

 

Film "Technika i sztuka"

 


Zapraszamy do obejrzenia filmu, o wystawie "Ordery świata". Wykład o wybranych orderach i odznaczeniach oraz ich historii prowadzi dr Zbigniew Dunin-Wilczyński.

 

Film "Ordery świata"

 


Zapraszamy do obejrzenia filmu, w którym Dyrektor Muzeum PW dr Andrzej Ulmer prezentuje ekspozycję "Prezydent Ignacy Mościcki i jego czasy" przedstawiając na jej tle biografię Ignacego Mościckiego.

Na wystawie zaprezentowano eksponaty ze zbiorów prywatnego archiwum prof. Mirosława Nadera, Klasztoru OO. Paulinów na Jasnej Górze w Częstochowie, Muzeum Narodowego w Warszawie oraz Muzeum Politechniki Warszawskiej.

Film "Prezydent Ignacy Mościcki i jego czasy"

 

2021-09-25 | więcej..

Archiwum >>

Copyright © 2020 - Muzeum Politechniki Warszawskiej