Galeria

Prof. Antoni Xiężopolski - animator polskiego kolejnictwa

Dowód osobisty A. Xiężopolskiego - ze zbiorów Ewy Wojciechowskiej
Tabliczka fabryczna parowozu - ze zbiorów dr. Zbigniewa Tucholskiego
Ksi±żka pami±tkowa z 1919 r. - ze zbiorów prof. Mirosława Nadera
Wagonowa tabliczka fabryczna firmy "Lilpop, Rau i Loewenstein" - ze zbiorów dr. Zbigniewa Tucholskiego
Dyplom nadania Antoniemu Xiężopolskiemu Orderu ¦w. Stanisława przez Cara Mikołaja II w 1903 r. - ze zbiorów Ewy Wojciechowskiej
Literatura techniczna - ze zbiorów mgr. inż. Janusza Kostro
Medal wybity na pami±tkę wydarcia z r±k najeĽdĽców sieci kolejowej okręgu radomskiego - ze zbiorów prof. Mirosława Nadera
Fotografia parowozu Pm36 - ze zbiorów dr. Zbigniewa Tucholskiego
Fotografia rodzinna prof. Antoniego Xiężopolskiego - ze zbiorów Ewy Wojciechowskiej
Inspektorski manometr kontrolny stosowany podczas prób ci¶nieniowych kotłów parowozowych - ze zbiorów dr. Zbigniewa Tucholskiego

Copyright © 2020 - Muzeum Politechniki Warszawskiej