Aktualno¶ci
<< Pozostałe aktualno¶ci

Wystawa JULIUSZ NAGÓRSKI (1887-1944) ARCHITEKT, MALARZ, URBANISTA

Juliusz Nagórski urodził się 17 kwietnia 1887 roku w Warszawie. Ukończył rz±dowe Gimnazjum Realne w Warszawie. Od 1904 roku studiował na Wydziale Inżynieryjno-Budowlanym Warszawskiego Instytutu Politechnicznego im. Cara Mikołaja II i równolegle w Warszawskiej Szkole Sztuk Pięknych. Po strajku studenckim na pocz±tku 1905 roku, w wyniku zamknięcia Instytutu, udał się do Paryża, gdzie kontynuował studia z zakresu architektury w Ecole des Beaux Arts i rysunku w Academie Julian. Po powrocie do kraju w 1910 roku rozpocz±ł karierę niezależnego architekta. Twórczo¶ć Juliusza Nagórskiego wyraĽnie można podzielić na trzy fazy stylistyczne: okres eklektyczny z elementami secesji (do 1914 r.), odwoływanie się do klasycyzmu (po 1918 r., lata 20-te) oraz umiarkowany modernizm (lata 30-te XX w.).

Po¶ród jego projektów s± m.in. biblioteka-muzeum, budynki szkolne, kamienice, lecznice, obiekty przemysłowe i sportowe, salon wydawniczy, rezydencje miejskie, wille, domy wypoczynkowe, pałace, dwory. W¶ród małej architektury można wymienić: kompozycje pomników, ołtarze ko¶cielne, wnętrza sklepów, biur, gmach poselstwa. Większo¶ć jego projektów została zrealizowana w Warszawie, np. domy przy ul. Smolnej 15 dla Józefa Wernera i Smolnej 17 dla firmy "Steinhagen i Saenger", przy ul. Koszykowej 8 dla W. Kleinadla, dom własny przy ul. Targowej 15, czy też dom wypoczynkowy w Juracie dla brata Adama.

Działalno¶ć zawodowa Juliusza Nagórskiego oprócz wła¶ciwej architektury obejmowała prace z zakresu urbanistyki i konserwacji obiektów dawnych, np. domy przy ul. ¦więtojańskiej 2 i 4 dla Ko¶cielskich. Nagórski zaprojektował czę¶ć elewacji oraz niektóre wnętrza hotelu Polonia: salę restauracyjn±, kawiarnię oraz hall. Z innych realizacji architektonicznych Nagórskiego należy wymienić gmach Biblioteki-Muzeum Ordynacji Krasińskich przy Okólniku, salon wydawniczy Biblioteki Polskiej, Oficerskie Jacht Kluby w Warszawie i Augustowie. Budował i restaurował dwory i pałace poza Warszaw± takie jak Gnojno, Czerniejewo, Zagórzany, Bratoszewice.

Juliusz Nagórski brał udział w wielu konkursach, m.in. w 1915 r. na ołtarz wielki w Ko¶ciele Zbawiciela (I nagroda), w 1921 r. na Dworzec Główny w Warszawie (I nagroda), na pomnik Marszałka Józefa Piłsudskiego. Uprawiał też malarstwo olejne, pastelowe i rzeĽbę.

Na wystawie zaprezentowane będ± fotografie realizacji architekta, projekty, dokumentacja dotycz±ca studiów we Francji i w Polsce, czasopisma, pami±tki rodzinne. Eksponaty pochodz± ze zbiorów dr. Marka Tomiczka - komisarza wystawy, Muzeum Akademii Sztuk Pięknych, Muzeum Literatury,  Biblioteki Narodowej, Narodowego Archiwum Cyfrowego, Biblioteki Głównej Politechniki Warszawskiej oraz Muzeum Politechniki Warszawskiej.

 

Ekspozycja była prezentowana od 27 maja 2013 r. do końca wrze¶nia 2013 r.

Copyright © 2020 - Muzeum Politechniki Warszawskiej