Aktualności
<< Inne aktualne wiadomości

Wystawa dotycząca historii metra w Warszawie i prezentująca akwarele

Prof. Jan Podoski

Inї. Sergiusz Grudkowski

 

W okresie przejścia pomiędzy XIX i XX wiekiem, budowa metra była znaczącym postępem w dziedzinie kolejnictwa. Najwcześniejsza linia metra na świecie została uruchomiona w Londynie 10 stycznia 1863 roku. Na początku XX wieku, metro rozwijało się dynamicznie nie tylko w Europie, ale także w Stanach Zjednoczonych. W Warszawie decyzja o opracowaniu projektu kolei podziemnej została podjęta w 1925 roku, a zatwierdzony szkic planu tras został zatwierdzony przez Komisję do Budowy Kolei Podziemnych w 1927 roku. Krach gospodarczy w latach trzydziestych zahamował prace, ale studia nad metrem były kontynuowane w Politechnice Warszawskiej w Katedrze Komunikacji Miejskiej. Wojna uniemożliwiła realizację planów, ale prace nad metrem rozpoczęły się natychmiast po jej zakończeniu.

Jan Podoski był wielkim zwolennikiem i inicjatorem budowy metra w Warszawie. Był profesorem i doktorem honoris causa Politechniki Warszawskiej i przez całe życie zabiegał o budowę metra w stolicy. W latach 1947-1949 był doradcą Związku Przedsiębiorstw Komunikacyjnych w Polsce i kierownikiem zespołu projektującego pierwszą linię metra w Warszawie. W 1983 roku był przewodniczącym Radzie Naukowo-Konsultacyjnej przy Generalnej Dyrekcji Metra w Warszawie, a w 1992 roku był współorganizatorem i wiceprzewodniczącym Społecznego Komitetu Budowy Metra w Warszawie.

Stacja metra Politechnika posiada tablicę upamiętniającą Prof. Jana Podoskiego. Tablica z jego popiersiem zawiera fragment jego wypowiedzi: "Budowa metra przywróci Warszawie rolę wielkiej europejskiej metropolii, która nam, Polsce, się należy."

Na wystawie zaprezentowane są także działania Zakładu Sterowania Ruchem wydziału Transportu Politechniki Warszawskiej, dotyczące budowy i implementacji Systemu Zdalnego Sterowania i Kontroli Dyspozytorskiej na pierwszej linii metra. Te systemy obecnie funkcjonują na całej linii metra w Warszawie.

Budowa metra była tak wielkim osiągnięciem technicznym, że zainspirowała również artystów. W Warszawie, budowa metra zainspirowała znanego malarza i akwarelistę inż. Sergiusza Grudkowskiego. Jego obrazy przedstawiające budowę poszczególnych stacji metra można obejrzeć na wystawie.

Na wystawie zgromadzone są różnego rodzaju materiały dotyczące Prof. Jana Podoskiego, takie jak dokumenty, legitymacje, odznaczenia, medale pamiątkowe, dyplomy i fotografie. Ponadto można zobaczyć zdjęcia sprzętu i urządzeń zainstalowanych w metrze, które powstały we współpracy z Wydziałem Transportu Politechniki Warszawskiej, a także dokumenty potwierdzające ich gotowość do eksploatacji.

Na wystawie można zobaczyć przedmioty ze zbiorów Muzeum Politechniki Warszawskiej, ze zbiorów Profesora nadzwyczajnego, doktora habilitowanego inżyniera Mirosława Nadera oraz ze zbiorów Zakładu Sterowania Ruchem Wydziału Transportu Politechniki Warszawskiej.

Na wystawie znajdują się akwarele udostępnione przez Pana Czesława Huntera.

 

Wernisaż wystawy miał miejsce 9 maja 2014 roku o godzinie 12 w budynku Muzeum PW przy ulicy Nowowiejskiej 24. Ekspozycja była dostępna dla zwiedzających od 9 maja do 30 września 2014 roku w godzinach od 8:30 do 15:30.

Fotorelacja: 

www.biuletyn.pw.edu.pl

Copyright © 2023 - Muzeum Uniwersytetu Technologicznego w Warszawie