Aktualności
<< Inne nowości

Ekspozycja poświęcona historii fizyki na Politechnice Warszawskiej

 

Dzieje nauki fizyki na Politechnice Warszawskiej sięgają roku 1898, kiedy to założono Warszawski Instytut Politechniczny im. Cara Mikołaja II. Już na początku istnienia Instytutu widać było, jak ważną rolę przywiązywano do nauczania fizyki, co potwierdza fakt, że wśród pierwszych budynków, jakie zostały wybudowane (w latach 1899-1901), był Gmach Fizyki i Elektrotechniki. Kolejny ważny rozdział historii rozpoczyna się w 1915 roku, kiedy to dzięki działalności polskich organizacji na bazie Instytutu Politechnicznego powstała polskojęzyczna wyższa szkoła techniczna - Politechnika Warszawska.

Pomysł kształcenia "fizyków technicznych" w ramach działającego wydziału sięga okresu przed II wojną światową. Idea ta została przedstawiona w 1932 roku przez profesora Mieczysława Wolfkego podczas VI Zjazdu Fizyków Polskich w Warszawie. Kontynuowana była przez dyrektora Instytutu Fizyki profesora Szczepana Szczeniowskiego, który promował ją na wyższych szczeblach władz szkolnictwa wyższego oraz przygotowywał odpowiednie warunki na terenie Politechniki Warszawskiej, aby móc ją zrealizować.

W 1975 roku Minister Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki utworzył Wydział Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej.

16 grudnia 1998 roku Senat Politechniki Warszawskiej podjął decyzję o utworzeniu dwóch odrębnych wydziałów z Wydziału Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej - Wydziału Fizyki oraz Wydziału Matematyki i Nauk Informacyjnych. Dzięki temu fizyka na Politechnice Warszawskiej, rozpoczynając drugie stulecie swojej historii, rozpoczęła nowy rozdział swojego istnienia na tej uczelni.

Od samego początku, Zakład Fizyki był bardzo dobrze zorganizowany i nowoczesny. Oprócz doskonale wyposażonego działu demonstracyjnego, istniał również dobrze wyposażony dział badań naukowych. Całości dopełniał perfekcyjnie zorganizowany warsztat mechaniczny. Udało się zachować wiele urządzeń, a ogromną rolę w tym odegrał prof. Włodzimierz Zych, który przez lata dbał o ich odnowienie. Wiele z tych urządzeń jest obecnie prezentowanych na wystawie.

 

Wystawa została oficjalnie otwarta 15 grudnia 2016 r. o godzinie 14 w budynku muzeum. PW przy ul. Nowowiejskiej 24. 

Fotorelacja: 

www.biuletyn.pw.edu.pl

   

Copyright © 2023 - Muzeum Uniwersytetu Technicznego Warszawy