Aktualności
<< Inne wydarzenia/aktualności

Wystawa "ELECTRICITAS OMNI TEMPORE"

Jubileusz stulecia Wydziału Elektrycznego Politechniki Warszawskiej

100-lecie Wydziału Elektrycznego Politechniki Warszawskiej obchodzone jest w roku 2015. Wydział ten jest jednym z najstarszych i największych w Politechnice Warszawskiej. Dyscyplina znana jako elektrotechnika istnieje tam od 1915 roku, a na początku był on częścią Wydziału Budowy Maszyn. Dzięki staraniom wybitnych naukowców, takich jak Mieczysław Pożaryski, Wydział Elektryczny stał się samodzielną jednostką w 1921 roku. W 1924 roku nazwa Wydziału została zmieniona na Elektryczny i tak funkcjonuje do dziś.

Wydział Elektryczny jest dumny ze swojej 100-letniej historii kształcenia, badań naukowych i wprowadzania innowacji do gospodarki. Obecnie jest to jeden z największych wydziałów Politechniki Warszawskiej, zatrudniający ponad 160 naukowców i nauczycieli oraz uczący ponad 3000 studentów. W ciągu 100 lat swojego istnienia Wydział Elektryczny wykształcił ponad 20 000 studentów, promował ponad 700 doktorów i ponad 150 doktorów habilitowanych, a kilkudziesięciu pracowników uzyskało tytuł profesora. Obecnie Wydział oferuje kierunki studiów w dziedzinie elektrotechniki, automatyki i robotyki stosowanej, informatyki stosowanej i elektromobilności.

Wydział Elektryczny razem z Muzeum Politechniki Warszawskiej zapraszają na wystawę jubileuszową. W sali wystawowej Muzeum PW, w Gmachu Głównym, zostaną pokazane interesujące przedmioty, które ukazują historię elektryczności w Politechnice Warszawskiej, w tym stacja radiowa z 1927 roku, stare maszyny elektryczne, silniki z dawnego Zakładu Maszyn Elektrycznych, szafy sterowniczej z Zakładu Napędu Elektrycznego i szaf do modelowania sieci wysokiego napięcia. Największe eksponaty, takie jak generatory wysokiego napięcia, stare maszyny elektryczne i stanowiska pomiarowe, będzie można zobaczyć w miejscach, gdzie dawniej były używane, w pracowniach, które specjalnie na Święto Wydziału zostaną otwarte dla zwiedzających.

W ramach wystawy jubileuszowej Wydziału Elektrycznego Politechniki Warszawskiej, dostępny jest katalog "ELECTRICITAS OMNI TEMPORE", który opowiada o historii tego wydziału w związku z obchodami jego 100-lecia istnienia.

 

Wystawa jest prezentowana w sali ekspozycyjnej Muzeum Politechniki Warszawskiej w gmachu głównym na Placu Politechniki 1 w okresie od 2 października 2021 do 28 lutego 2022 roku.

 

 

Copyright © 2023 - Muzeum Akademii Technicznej w Warszawie