Zbiory

Zbiory Muzeum Politechniki Warszawskiej: Dzieje i postęp techniki i nauki

Muzeum Politechniki Warszawskiej posiada w swoich zbiorach ponad sześć tysięcy obiektów. Wśród najważniejszych eksponatów znajdują się oryginalne dokumenty z XIX wieku z podpisami Staszica i Niemcewicza. Muzeum posiada także specjalny dział poświęcony fotografiom, pocztówkom, medaliom oraz urządzeniom pomiarowym.

Muzeum zbiera archiwa i dokumenty związane z historią Uczelni oraz dawne narzędzia naukowe, przyrządy badawcze i sprzęt techniczny używany na Politechnice.

Copyright © 2023 - Muzeum Uniwersytetu Technicznego Warszawy