Godziny otwarcia

Muzeum jest otwarte od poniedziałku do piątku w godzinach 8:30-15:30.


Muzeum Politechniki Warszawskiej
ul. Nowowiejska 22
00 - 665 Warszawa

telefon: 22 234 74 93
e-mail:


Aktualności

Odkryj dzieje i spuściznę Politechniki Warszawskiej w Muzeum


Mr Bet to firma zajmująca się branżą hazardową, która zdecydowała się wesprzeć nasze muzeum poprzez udzielenie wsparcia finansowego. Dzięki hojności zakładu bukmacherskiego MrBet PL możemy kontynuować naszą misję i dalszy rozwój. Jesteśmy z nich bardzo wdzięczni za ich zaangażowanie w naszą działalność.


Zapraszamy do oglądania pierwszego filmu z cyklu "Interesujące eksponaty w kolekcji Muzeum PW" MIKROKOMPUTERμMCS 85

  


< Ekspozycja ROK MIECZYSŁAWA WOLFKEGO 2022

W 75 rocznicę śmierci wybitnego polskiego fizyka Mieczysława Wolfkego oraz w setną rocznicę jego nominacji na stanowisko profesora fizyki na Politechnice Warszawskiej przez Józefa Piłsudskiego, Polskie Towarzystwo Fizyczne, Politechnika Warszawska, Polskie Stowarzyszenie Fotoniczne oraz Komitet Fizyki Polskiej Akademii Nauk ogłosiły rok 2022 Rokiem Mieczysława Wolfkego. 27 maja odbędzie się "Sympozjum Roku Mieczysława Wolfkego", a w dniach 28-29 maja będzie miał miejsce "Piknik Naukowy z Wolfkem". Wydarzeniem towarzyszącym jest wystawa historyczna poświęcona profesorowi Mieczysławowi Wolfkemu przygotowana przez Muzeum Politechniki Warszawskiej we współpracy z Wydziałem Fizyki PW. Na ekspozycji znajdują się dokumenty, zdjęcia, prace naukowe, publikacje, oryginalny zeszyt z wycinkami prasowymi na temat Wolfkego i inne eksponaty.

 

Wystawa została prezentowana od 27 maja do 3 czerwca bieżącego roku w Gmachu Fizyki Politechniki Warszawskiej..

 

  

   

Wystawa MAPA - WCZORAJ, DZI¦ I JUTRO

NOC MUZEÓW 2022

 

Muzeum Politechniki Warszawskiej zaprasza na wystawę Wydziału Geodezji i Kartografii PW, która odbędzie się 14 maja 2022 roku w ramach Nocy Muzeów. Ekspozycja ta przedstawia rozwój geodezji i kartografii w ciągu ostatnich 200 lat poprzez prezentację map i atlasów. Zwiedzający będą mogli zobaczyć m.in. stare mapy, w tym z grupy map topograficznych Wojskowego Instytutu Geograficznego, mapy tematyczne, takie jak katastralne, glebowe, geologiczne, a także współczesne opracowania kartograficzne z tych zakresów, w tym prace pracowników Wydziału Geodezji i Kartografii PW.

Na wystawie zostaną zaprezentowane nowoczesne serwisy kartograficzne, takie jak krajowy punkt dostępowy do danych i usług geoprzestrzennych - geoportal.gov.pl, a także innowacyjne opracowania dotyczące wizualizacji kartograficznej oraz rzeczywistości wirtualnej (VR), w tym prace dyplomowe studentów kierunku Geodezja i Kartografia. Planowane są także stoiska multimedialne oraz interaktywne prezentacje dotyczące VR. Część historyczna wystawy będzie prezentowana w sali ekspozycyjnej Muzeum Politechniki Warszawskiej w Gmachu Głównym, natomiast prezentacje nowoczesnych rozwiązań kartograficznych zostaną zaprezentowane w krużgankach Auli Głównej. Przewodnikami po obu częściach wystawy będą pracownicy Muzeum oraz geodeci i kartografowie z Wydziału Geodezji i Kartografii PW.

 

Zapraszamy do Gmachu Gіównego PW, Plac Politechniki 1, 14 maja w godz. 18.00-22.00 

 

Wystawa KORPORACJE AKADEMICKIE

 SPOTKANIE Z ALEKSANDREM ROSTOCKIM 

 

Pod koniec marca br. w Muzeum Politechniki Warszawskiej odbyło się spotkanie z Panem Aleksandrem Rostockim, Prezesem Stowarzyszenia Filistrów Polskich Korporacji Akademickich. Na wystawie towarzyszącej spotkaniu zaprezentowano fotografie, dokumenty, dekle (nakrycia głowy), bandy, publikacje, itp.

 

Historia stowarzyszeń studenckich sięga XII wieku. Pierwowzorem korporacji akademickich były tzw. narody, czyli stowarzyszenia skupiające studentów z określonego regionu geograficznego. Istniały one przez kilkaset lat i stanowiły podwaliny życia studenckiego z jego bogatymi zwyczajami, m.in. na Uniwersytecie Bolońskim i w Paryżu. Pierwsze polskie korporacje akademickie powstały w XIX wieku przy niemieckojęzycznych uniwersytetach i szkołach wyższych na okupowanych terenach Prus, Rosji, a później Austrii. Korporacje pojawiły się na polskich uczelniach po I wojnie światowej. W latach 1939-1989 działalność korporacji w Polsce była zakazana. Po 1989 roku niektóre przedwojenne korporacje wznowiły swoją działalność. Większość korporacji odwołuje się do takich wartości jak patriotyzm, honor, przyjaźń, etyka chrześcijańska. Korporacje akademickie wychowały dużą liczbę uczonych i pracowników dydaktycznych. Na Politechnice Warszawskiej funkcję rektora pełniło trzech absolwentów polskich korporacji akademickich: Czesław Skotnicki (Arkonia), Józef Zawadzki (ZAG Wisła), Jan Zawidzki (Arkonia). Wśród profesorów i absolwentów warto wymienić: Henryka Czopowska (Welecja), Karol Jankowski (Arkonia), Bohdan Pniewski (Welecja), Jan Podoski (Arkonia), Włodzimierz Zych (Sarmacja), Mieczysław Bekker (Maritimia) i wielu innych.

Przedmioty prezentowane na wystawie pochodzą ze zbiorów Stowarzyszenia Polskich Korporacji Akademickich Filistrów.

Zapraszamy do obejrzenia relacji wideo ze spotkania z panem Aleksandrem Rostockim, który jest szefem Związku Polskich Korporacji Akademickich. Rozmowę prowadzi dr Andrzej Ulmer, który jest dyrektorem Muzeum PW.

 

 

Ekspozycja prezentowana w przestrzeni wystawowej muzeum PW przy ulicy Nowowiejskiej 22 była do dyspozycji do 25 kwietnia 2022 roku.

 

   

Copyright © 2023 - Muzeum Akademii Technicznej w Warszawie