Galeria

Konstanty Sylwin Jakimowicz

Inż. architekt K. S. Jakimowicz
Ilustracja kościoła
Plan budowy kościoła w dzielnicy Kamionek w Warszawie
Plan budowy kościoła w Limanowej
Pocztówka z ilustracją planu budowy kościoła przy ulicy Tamka w Warszawie
Zdjęcie krypty pochodzącego z Henryka Sienkiewicza w Katedrze Warszawskiej
Rysunek przedstawiający K.S. Jakimowicza z rodziną
Ilustracja K.S. Jakimowicza w papieskim stroju szambelana
Ilustracja pochodząca ze "Szkicownika"
Ilustracja pochodząca ze "Szkicownika"

Copyright © 2023 - Muzeum Akademii Technicznej w Warszawie