Aktualności
<< Inne aktualności

Wystawa Józefa Sigalina (1909-1983) - Główny Architekt Warszawy

Józef Sigalin - architekt i urbanista z Warszawy, był jednym z głównych uczestników odbudowy stolicy po wojnie. Ukończył Wydział Architektury na Politechnice Warszawskiej, był żołnierzem I Armii Wojska Polskiego. Od 1945 roku współtworzył Biuro Odbudowy Stolicy (BOS). Przez 30 lat jako główny architekt i kierownik ważnych projektów warszawskich, miał duży wpływ na kształt stolicy. Projekty powstałe pod jego kierownictwem, takie jak Trasa W-Z czy Trasa Łazienkowska, wciąż wpływają na funkcjonowanie miasta, a Pałac Kultury jest symbolem dla wielu mieszkańców i gości.
Wystawa, zorganizowana przed upływem 30 lat od śmierci Józefa Sigalina, ma na celu przypomnieć osobę bardzo ważną dla dziejów Warszawy po wojnie.
W ramach wystawy prezentowane są nieopublikowane dokumenty i artefakty pochodzące z Działu Ewidencji Studentów PW, Muzeum PW, Muzeum Wojska Polskiego, Archiwum Miasta Stołecznego Warszawy i rodziny. Zobaczyć można m.in. zdjęcia z budowy Trasy W-Z, MDM-u, Pałacu Kultury i Nauki, Trasy Łazienkowskiej oraz osobiste pamiątki.
Scenariusz wystawy został napisany przez Andrzeja Skalimowskiego z Instytutu Historii PAN.
 
Wystawa została otwarta 20 grudnia 2012 roku w siedzibie Muzeum Politechniki Warszawskiej i była dostępna dla zwiedzających do końca lutego 2013 roku.

Copyright © 2023 - Muzeum Uniwersytetu Technologicznego w Warszawie.