Aktualności
<< Inne bieżące wydarzenia.

Ekspozycja prac malarskich w technice akwareli

Wystawa prac Ewy Wasiutyńskiej i Joanny Pętkowskiej, specjalizujących się w technice akwareli.

 

Muzeum Politechniki Warszawskiej serdecznie zaprasza na wystawę prac wykonanych w technice akwareli, prezentującą twórczość Ewy Wasiutyńskiej oraz Joanny Pętkowskiej.

 

EWA ANNA WASIUTYŃSKA

Urodzona w Warszawie, po powrocie do miasta w 2012 roku, po ukończeniu studiów inżyniera architekta na Wydziale Architektury PW w 1965 roku, pracowała przez trzy lata jako asystent na tej uczelni w Katedrze profesora Lacherta. Następnie, w 1968 roku, rozpoczynała pracę jako architekt w firmach budowlanych i pracowniach architektonicznych w Belgii. Projektowała budynki administracyjne, mieszkaniowe, kulturalne, handlowe i sportowe w Belgii, Nigerii, Iraku i Arabii Saudyjskiej. Od 1982 roku pracowała jako architekt szef ekipy w Biurze Architektury E. VERHAEGEN w Brukseli, gdzie projektowała audytoria, budynki biurowe, domy opieki, szkoły i szpitale w Belgii i Algierii. Równolegle do pracy zawodowej, rysowała i malowała - od roku 2007 akwarele o tematyce kwiatów, nieba i domów Brukseli, pejzaży polskich. Brała udział w wystawach w Gdańsku i Warszawie. W roku 2015 otrzymała medal 100-lecia PW. Jest członkiem SARP PL i SARP FR.

JOANNA PĘTKOWSKA

Doktorantka na Wydziale Architektury Politechniki Warszawskiej oraz na Uniwersytecie Technicznym w Berlinie. Prowadzi zajęcia z Rysunku Odręcznego w Pracowni Rysunku, Malarstwa i Rzeźby WAPW. Przez 9 miesięcy, dzięki otrzymanemu stypendium, przeprowadzała badania nad doktoratem oraz zajęcia dydaktyczne na Uniwersytecie Technicznym w Berlinie. Za dyplom magisterski otrzymała główną nagrodę w międzynarodowym Konkursie PKN ICOMOS im. Profesora Jana Zachwatowicza na najlepsze prace dyplomowe dotyczące ochrony dziedzictwa kulturowego. Jest członkiem zarządu Stowarzyszenia Akwarelistów Polskich oraz współzałożycielką Szkoły Rysunku "Lineary". Posiada duże doświadczenie w prowadzeniu warsztatów rysunkowych i akwarelowych, w tym dla Muzeum Narodowego w Krakowie. Zajmuje się także wykonywaniem wizualizacji do projektów architektonicznych i urbanistycznych.

 

Otwarcie wystawy miało miejsce 10 października 2016 roku o godzinie 12 w budynku Muzeum. PW przy ul. Nowowiejskiej 24.

Wystawa będzie można oglądać od dnia 10 października do dnia 8 listopada 2016 roku w budynku muzeum Politechniki Warszawskiej.

Wystawa będzie dostępna dla zwiedzających od 10 listopada do 10 grudnia 2016 roku w budynku głównym Politechniki Warszawskiej.

Fotorelacja: 

www.biuletyn.pw.edu.pl

  

Copyright © 2023 - Muzeum Uniwersytetu Technicznego Warszawy