Aktualności
<< Inne wydarzenia/wiadomości

Ekspozycja dotycząca marca 1968 roku

Akademiccy Politechniki Warszawskiej odgrywali ważną rolę w wydarzeniach Marca 1968. 9 marca 1968 roku odbył się w Politechnice Warszawskiej pierwszy wiec popierający studentów Uniwersytetu Warszawskiego, który potępił brutalne działania milicji. Studenci żądali, aby władze uczelni i Senat wypowiedziały się w sprawie wydarzeń na Uniwersytecie. Wydarzenia te były spontaniczne i stanowiły prawdziwy wybuch wolnościowej młodzieży akademickiej, protestem przeciwko postępującym ograniczeniom wolności obywatelskich. Latami później prof. Jerzy Woźnicki powiedział, że studenci Politechniki Warszawskiej wykazali szczególną wrażliwość na patologie życia politycznego i publicznego w Polsce, a ich liczne manifestacje, strajk i wielki wiec sprawiły, że wydarzenia Marca stały się wielką publiczną manifestacją całego środowiska studenckiego.

Z okazji 54. rocznicy wydarzeń marcowych, Muzeum Politechniki Warszawskiej przedstawia wystawę online, prezentującą zachowane dokumenty, ulotki, karteczki z pytaniami zadawanymi przez studentów podczas strajku oraz fotografie z tamtego okresu. Serdecznie zapraszamy do odwiedzenia sali ekspozycyjnej w Gmachu Głównym, gdzie można obejrzeć plakaty i fragmenty czasopism z marca 1968 roku, które zostały odkryte podczas prac remontowych w czerwcu 2021 roku. Te materiały zostały zabezpieczone przez Dział Administracyjno-Gospodarczy i Biuro Komunikacji i Promocji PW.


Ekspozycja plakatów jest dostępna do obejrzenia w sali Muzeum Politechniki Warszawskiej w Gmachu Głównym przy Placu Politechniki 1, od 9 marca 2022 roku.

 

  

 

Copyright © 2023 - Muzeum zlokalizowane w Warszawskiej Politechnice