Aktualno¶ci
<< Pozostałe aktualno¶ci

Wystawa MARZEC 1968

Społeczno¶ć akademicka Politechniki Warszawskiej odegrała znacz±c± rolę w wydarzeniach Marca 1968. W dniu 9 marca 1968 roku na Politechnice Warszawskiej odbył się pierwszy wiec popieraj±cy studentów Uniwersytetu Warszawskiego i potępiaj±cy brutalne działania milicji. Studenci domagali się, aby władze uczelni i Senat zajęły oficjalne stanowisko odno¶nie wydarzeń na Uniwersytecie. Wydarzenia miały charakter spontaniczny, były autentycznym zrywem wolno¶ciowym młodzieży akademickiej, protestem przeciwko postępuj±cym ograniczeniom wolno¶ci obywatelskich. Po latach prof. Jerzy WoĽnicki powiedział: "...Studenci Politechniki Warszawskiej okazali szczególn± wrażliwo¶ć na patologie życia politycznego i publicznego w Polsce. Studenci Politechniki Warszawskiej przez swoj± liczbę, przez liczbę manifestacji, przez strajk, przez ogromny wiec, ogromn± manifestację na ulicach Warszawy spowodowali, że wydarzenia marcowe stały się wielk±, znan± publiczn± manifestacj± całego ¶rodowiska studenckiego..." (cyt. za: Miesięcznik PW, luty 1998). 

W 54. rocznicę wydarzeń marcowych przedstawiamy Państwu wystawę online, prezentuj±c± zachowane w Muzeum PW dokumenty, ulotki, karteczki z pytaniami zadawanymi przez studentów podczas strajku oraz fotografie z tego okresu. Szczególnie zapraszamy do sali ekspozycyjnej Muzeum PW w Gmachu Głównym do obejrzenia plakatów i fragmentów czasopism z marca 1968 roku. Odnaleziono je w czerwcu 2021 roku w sali 213 w Gmachu Głównym podczas prac remontowych, przy tablicy pod podestem dla wykładowcy. Materiały zostały zabezpieczone przez Dział Administracyjno-Gospodarczy PW oraz Biuro Komunikacji i Promocji PW.


Plakaty prezentowane s± w sali ekspozycyjnej Muzeum PW w Gmachu Głównym PW, Plac Politechniki 1, od 9 marca 2022 r. 

 

Galeria  

 

Copyright © 2020 - Muzeum Politechniki Warszawskiej